Projektowanie, produkcja oraz montaż systemów kontroli dostępu MASTER - KEY

KONCEPCJA SYSTEMU_2000S Ω

Systemy typu MASTER KEY na bazie wkładek bębenkowych KESO2000SΩ umożliwiają:

  • kontrolę dostępu do pomieszczenia lub grupy pomieszczeń za pomocą jednego klucza
  • usprawnienie komunikacji wewnątrz obiektu
  • wyeliminowanie w maksymalnym zakresie kluczy rezerwowych
  • możliwość powiązania systemu, tj.: zamknięć drzwiowych zamknięć meblowych oraz kłódek w jeden system na klucz Master (otwierający wszystko)

Wkładki te posiadają wiele różnych zabezpieczeń podnoszących ich odporność na włamanie, lecz najważniejsze cechy odróżniające je od konkurencji to:

  • klucze nie do skopiowania w warunkach warsztatowych ze względu na wielostopniowość otworów w kluczu i zapadki OMEGA
  • materiał użyty do produkcji wkładek uniemożliwia rozwiercenie lub złamanie wkładki, zabezpieczając w ten sposób w maksymalnym stopniu nieuprawnione wejście
  • konstrukcja wkładki umożliwia jej przedłużenie w zależności od grubości drzwi nawet na miejscu, u klienta - praktycznie na nieograniczoną długość, a tym samym pozwala na wykorzystanie istniejących wkładek klienta, pod warunkiem, że są to wyroby KESO

Wszystkie dostarczone wkładki systemowe objęte są 36-miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Obejmuje ona wszystkie usterki wynikłe z wad produkcyjnych i materiałowych, błędów konstrukcyjnych, technologicznych oraz niewłaściwego transportu. Każdy zainstalowany przez nas system objęty jest również serwisem pogwarancyjnym.

Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji przygotowujemy projekt systemu w ciągu 2-7 dni. Uwzględniając fakt, że produkcja odbywa się w Polsce, stwarza to możliwość natychmiastowego reagowania na wszelkie sprawy związane z systemami (rozbudowa systemu, wymiana wkładek, rozbudowa istniejących kluczy - do 72 godzin od momentu zgłoszenia łącznie z ich wysyłką pod wskazany adres).

Prowadzimy również archiwizację wszystkich systemów i wkładek indywidualnych, zapewniając każdemu Klientowi pełne rozeznanie w jego systemie, tj.: ilości posiadanych kluczy, wkładek, oraz jakichkolwiek zmian dokonywanych w danym systemie.