Projektowanie, produkcja oraz montaż systemów kontroli dostępu MASTER - KEY

ABLOY® PROTEC CLIQ - programowanieProgramowanie systemu CLIQ odbywa się za pomocą interfejsu komunikacyjnego w tym przypadku programatora, który przekazuje informację do klucza programującego (lub klucza użytkownika), następnie klucz programujący do cylindrów. Odczyt następują tą samą drogą. Cylinder do klucza, klucz do programatora.


ID do bazy danych systemu

Programowanie wkładeki odczyt pamięci zdarzeń